کارت اعتباری تیکارت یکی از خدمات نوین مبتنی بر کارت است، که متقاضی با داشتن آن می‌تواند به پشتوانه اعتبار خود نزد بانک، پرداخت هزینه خرید‌های امروز خود را در آینده انجام دهد. کارت اعتباری با هدف افزایش قدرت خرید مشتریان عرضه می شود. این کارت برخلاف سایر کارت‌های بانکی، ابزار برداشت یا استفاده از موجودی یک سپرده نیست، بلکه ابزاری برای استفاده از اعتباری مشخص، در دوره‌ای معین است که تیکارت برای مشتری در نظر گرفته است. دارنده این کارت می تواند با استفاده از آن ، از تمام فروشگاه‌ها و مراکز دارای پایانه فروش و بسیاری وب سایت‌های دارای فروشگاه‌های اینترنتی ،نسبت به خرید کالا و دریافت خدمات اقدام نماید.

شرایط باز پرداخت

نرخ+سود+بانکی

کارت اعتباری لبخند کارآفرین

طرح لبخند کارآفرین

 •     شرایط باز پرداخت 
 • مبلغ                             مدت           سود
 • تا 100 میلیون ریال           10 ماه           0 %
 • تا300 میلیون ریال           18 ماه           4%
 • تا 500 میلیون ریال          24 ماه           6%
 • تا 1 میلیارد ریال               36 ماه          8%
 • تا 2 میلیارد ریال              48 ماه          10%

کارت اعتباری لبخند کارآفرین

طرح لبخند کارآفرین

 •     شرایط باز پرداخت 
 • مبلغ                             مدت           سود
 • تا 100 میلیون ریال           10 ماه           0 %
 • تا300 میلیون ریال           18 ماه           4%
 • تا 500 میلیون ریال          24 ماه           6%
 • تا 1 میلیارد ریال               36 ماه          8%
 • تا 2 میلیارد ریال              48 ماه          10%

*شرایط بر اساس نظر کارشناسان قابل تغییر است*

* مراحل صدور

1- تکمیل فرم اولیه آنلاین بر اساس طرح کارت

2-انجام فرایند اعتبارسنجی

3-ارسال پوشه مدارک به آدرس پستی شرکت

4- صدور کارت اعتباری و ارسال اطلاعات

5- واریز مبلغ به حساب فروشگاه خریدار

* شرایط متقاضی

۱- داشتن حداقل سن ۱۸ سال تمام

۳- عدم سابقه چک برگشتی نزد شبکه بانکی کشور

۴- نداشتن بدهی غیرجاری در شبکه بانکی کشور

* شرایط ضمانت

۱- تا 100 میلیون ریال : چک صیادی متقاضی

۲- تا 300 میلیون ریال : یک ضامن با چک صیادی

3- تا 500 میلیون ریال : دو ضامن با چک کارمندی

۳- تا 1 میلیارد ریال : سه ضامن با چک صیادی

4- تا 2 میلیارد ریال : سند خودرو تعهد محضری

* فرم های لازم

1- کپی کارت ملی (پشت و رو)

2- کپی صفحه اول شناسنامه

3- مدرک یا مجوز کسب و کار

4- چک صیادی و ثبت شده به نام شرکت

* مدارک ضمانت

۱- کپی کارت ملی ضامنین (پشت و رو)

2- کپی صفحه اول شناسنامه ضامنین

3- چک صیادی ثبت شده به نام شرکت

4- نامه کارشناسی دادگستری (سند خوردو یا ملک)

 

* مدارک متقاضی

1- نامه درخواست اعطاء اعتبار (دانلود فایل)

2- قرارداد دریافت اعتبار دو نسخه (دانلود فایل)

قرارداد تکمیل و در دفترخانه گواهی امضا شود 

3- فرم مراحل اعتبار اقساطی (دانلود فایل)

4- فرم لیست مدارک ارسالی (دانلود فایل)