بایگانی برای دسته بندی: بدون دسته بندی

باشگاه مشتریان برای مرکز خرید

مهمترین متر و سنجه ای که برای موفقیت یا عدم موفقیت یک مرکز خرید می توان در نظر گرفت میزان مراجعه مردم به آن مرکز خرید است. هر چقدر این مراجعه بیشتر با...

بیشتر بخوانید 0

باشگاه مشتریان برای سالن زیبایی

سالن های زیبایی دارای مزیت رقابتی کمی هستند و البته مشتریان خاص (خانم ها)، مشتری خانم برای یک کسب و کار دقیقا مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند، خانم ه...

بیشتر بخوانید 0

وفاداری

آشنایی با روشهای وفادارسازی مشتریان اولین و مهمترین قدم در راه وفاداری مشتری است، اینکه بدانید برای هر یک از انواع مشتریان باید از کدام روش وفادارسازی...

بیشتر بخوانید 0