آدرس برای دریافت و ارسال وب سرویس خدمات تیکارت http://176.65.160.15:8085/ است.

url = /api/MobileApi/MobileBank

 

PostData = { “CommandNo”: bigint,”AccountNo”: “String”,”Param1″: “String”}

{“CommandNo”:31,”AccountNo”:1,”Param1″:””,”UserId”:18}

ContentType = “application/json; charset=utf-8”;

Method = “POST”;

CommandNo شرح AccountNo Param1
151 ورود به همراه بانک یا تلفن بانک شماره مشتری رمز
152 بررسی کد  امنیتی شماره مشتری کد امنیتی
153 مشخصات مشتری شماره مشتری  
15 بررسی رمز شماره حساب رمز همراه بانک
1 مانده حساب شماره حساب / وام
86 استعلام حساب شماره حساب / وام
2 گردش حساب شماره حساب / وام تعداد گردش
3 لیست حسابها شماره حساب / وام
31 لیست حسابها شماره مشتري
32 لیست حسابها کد ملي / موبایل
200 اعلام واریز شماره حساب / وام POS;Amount;Karmozd;AccName; Sharh;Info;SerialPOS
Amount  ملبغ ، Karmoz کارمزد تراکنش ، AccName  نام صاحب حساب ، Shar : شرح تراکنش ، info : اطلاعات تکمیلی  کلمه POS ثابت می باشد  خروجی : OrderId
201 تایید واریز شماره حساب / وام POS;Amount;OrderId;RNN ;TranceNo;CardNo;SerialPOS
Rnn  مرجع تراکنش از شاپرک TranceNo،  شماره پیگیری تراکنش از شاپرک ، CardNo شماره کارت

خروجی : شماره سند ، ساعت تراکنش    یا   String Error

209 لیست تراکنش های ثبت شده 0 POS;Date1;Date2
210 مشخصات تراکش 0 POS;Ordereid;
70 لیست شباهای مشتری شماره حساب
71 اعلام انتقال به شبا حساب مبدا Sheba;Amount;SecurityCode
Out : TicketNo, BankName, Name    OR  StringError
73 تایید انتقال به شبا ticketNo UserId;AccountNo;Sheba;Amount;Des;Info;SanadNo;0;0;POS;
Out: RozId, Hour  |  ErrorString
72 اعلام انتقال وجه داخلی حساب مبدا Acc2;Amount;SecurityCode
Out : TicketNo, AccKindName, AccName    OR  StringError
73 تایید انتقال وجه داخلی ticketNo UserId;AccountNo;Acc2;Amount;Des;Info;SanadNo;0;0;POS;
Out: RozId, Hour  |  ErrorString
8 وضعیت یک برگ حواله شماره حساب شماره حواله
Out : P:Pass B:Bargasht X:Batel M:Masdud G:Mafghud R:RafeBargasht *:Nothing
82 استعلام حواله و موجودی شماره حساب Serial;Amount
OUT : String Errot  OR 1 : OK
141 تغییر رمز همراه بانک شماره مشتری رمز جدید
142 بازیابی رمز 0 NationCode ; Mobile
61 نام شهرها 0 City
708 نسخه موبایل    
709 حذف شماره شبا شماره مشتری شماره شبا بدون آی آر