خرید با تخفیف (نقدی)

با داشتن تیکارت می توایند در فروشگاه های طرف قرارداد تیکارت هزینه ی خدمات و خرید محصولاتتان را با تخفیف پرداخت کنید

خرید اعتباری (اقساطی)

با تیکارت می توایند اعتبار اقساطی دریافت کنید و با آن از پذیرنده ی خاص یا تمام پذیرندگان خرید کنید و ماهیانه بازپرداخت کنید

خرید بین المللی با (ریال)

با افزایش اعتبار بین المللی می توانید از پذیرندگان بین المللی با پرداخت ما بالتفاوت ارز و کارمزد کم خرید کنید

تیکارت من

اپلیکیشن تیکارت من

با اپلیکیشن تیکارت من می توایند در هرجا مدیریت تیکارت خود را داته باشید و همچنین از امور مالی خود گزارش گیری کنید

 • افزایش ، برداشت ، و انتقال اعتبار خود
 • گزارش گیری تمام فعالیت های خود در فروشگاه ها
 • درخواست و بازپرداخت اعتبار اقساطی
 • مشاهده تمامی پذرندگان تیکارت
درباره ما
سوالات متداول

سوالات متداول کاربران

 • آیا تیکارت متصل به شبکه شتاب است؟

  تیکارت یک کارت مجازی در شبکه باشگاه مشتریان تیکارت است که توسط باشگاه ها برای استفاده و ارائه خدمات به مشتریان ، پرسنل و ... صادر می شود که برای مدیریت دارندگان تیکارت ،اپلیکیشن تیکارت من در اختیار آن ها قرار داده شده تا خدمات باشگاه های خود و خرید از فروشگاه ها را مشاهده و مدیریت کنند

 • از چه فروشگاه هایی میتوان خرید کرد؟

  دارندگان تیکارت می توانند از تمامی فروشگا های طرف قرارداد تیکارت در سراسر ایران و حتی بین المللی بر اساس نوع اعتبار شما خرید کنند جهت مشاهده لیست فروشگاه ها (پذیرندگان) نرم افزار را دانلود یا از نسخه وب آن اقدام نمایید

 • چگونه تیکارت خود را شارژ کنیم؟

  لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است.

 • نحوه دریافت اعتبار اقساطی چگونه است؟

  لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است.

 • آیا قابلیت برداشت از تیکارت وجود دارد؟

  لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است.

 • آیا تیکارت فیزیکی هم وجود دارد؟

  لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است.

 • نحوه ی دریافت تیکارت چگونه است؟

  لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است.